Kamp Sport Nord logo

Judopensum

Dette er et systematisk katalog over judopensum med links til eksempelvideoer af judoteknikkerne på YouTube. Samtidigt er de japanske begreber tilstræbt oversat til dansk. Vi mener det er vigtigt, at anvende de japanske begreber, men vi mener også at en forståelse af de japanske begreber øges, når man ser hvad de dækker over på dansk. Det systematisk katalog over det danske judo pensum er tænkt som et supplement til Judo Danmarks pensumhæfter og judotrænernes undervisning i vores klub Kamp Sport Nord, men alle andre er velkomne til at kigge med. Pensumkravene til de enkelte bæltegrader kan tilgåes fra menuen i højre side. Pensumkravene er opført i tabeller, og hvor det har været muligt, er der linket til eksempelvideoer på You tube. Når man klikker på et link forlader man denne side, for ikke at bryde ophavsretten til videoerne. Man klikker blot i browserens tilbageknap for at vende tilbage til denne side. Er der forslag til You Tube videoer, der er bedre end de valgte, er man velkomne til at fremsende disse til os! Da det er et omfattende materiale, så kan der være fejl og mangler, som man meget gerne må fortælle os om. Det systematiske katalog er udarbejdet af Jens Peter Bregnballe for Kamp Sport Nord.

Kamp Sport Nords
trykte materialer

Vi har paralelt med denne hjemmeside udarbejdet trykt materiale, der kan understøtte pensumindlæring. A5 pjecerne er til dobbeltsidig udskrivning, foldning og klipsning, og de kan udskrives på en normal A4 farveprinter. Plakaterne trykkes hos en trykker eller en fotohandler. Materialerne er gratis og til fri afbenyttelse, men ophavsretten tilhører Jens Peter Bregnballe fra Kamp Sport Nord.

Judo Danmarks
pensumhæfter

Husk det er Judo danmarks gradueringsreglement, og Judo danmarks pensumhæfter, som er det autoritative udgangspunkt for judopensummet. Her er links til Judo Danmarks pensumhæfter:

Graduering børn ( 6 - 12 år )

8. Kyû børn - grå snip ( Gyldig licens – alder 6 – 8 år )

Grå snip børne bælte
Oplysninger om Judo graduering 8. Kyû børn - grå snip ( Gyldig licens – alder 6 – 8 år )
Japansk begreb Dansk begreb
Katame-waza Kontrol-teknik
Osae-waza Fastholde i et holdegreb
Hon-kesa-gatame Diagonal kropskontrol (basis holdegreb) - Almindeligt skærfholdegreb
Diverse
Ukemi Faldteknikker
Ushiro ukemi Baglæns fald / Rygfald
Yoko ukemi Sidefald
Man skal kunne binde sit judobælte
Man skal kunne forstå følgende ord:
Hajime Begynd
Mate Stop, slip hinanden

7. Kyû børn - rød snip ( Minimumstid 5 måneder – alder 6 – 8 år )

Rød snip børnebælte
Oplysninger om Judo graduering 7. Kyû børn - rød snip ( Minimumstid 5 måneder – alder 6 – 8 år )
Japansk begreb Dansk begreb
Nage-waza Kaste-teknik
O-goshi Almindeligt hoftekast eller stort hoftekast
Katame-waza Kontrol-teknik
Osae-waza Fastholde i et holdegreb
Kuzure-kesa-gatame Variationer af hon-kesa-gatame (Diagonal kropskontrol-basis holdegreb- Almindeligt skærfholdegreb)
Diverse
Ukemi Faldteknikker
Ushiro ukemi Baglæns fald / Rygfald
Yoko ukemi Sidefald
Mae mawari ukemi Forlæns rullefald
Mae ukemi Forlæns fald
Man skal kunne forstå følgende ord:
Ukemi Faldøvelser
Rei Hilsen

Overgang fra børnegrader fra 8 år og indtil 12 år

1. Når en judoka fylder 8 år og indtil 12, ændres de opnåede grader efter følgende skala:

8. kyu børn til 8. kyu børn
7. kyu børn til 7. kyu børn

Det vil sige, at de ikke ændres.

6. Kyû børn - lilla snip ( Gyldig licens– alder 8 – 12 år )

Lilla snip børnebælte
Oplysninger om Judo graduering 6. Kyû børn - lilla snip ( Gyldig licens– alder 8 – 12 år )
Japansk begreb Dansk begreb
Nage-waza Kaste-teknik
O-goshi Almindeligt hoftekast eller stort hoftekast
O-soto-gari Stor udvendig mejning
Katame-waza Kontrol-teknik
Osae-waza Fastholde i et holdegreb
Hon-kesa-gatame Diagonal kropskontrol (basis holdegreb) - Almindeligt skærfholdegreb
Kuzure-kesa-gatame Variationer af hon-kesa-gatame (Diagonal kropskontrol-basis holdegreb- Almindeligt skærfholdegreb)
Teknikker udføres under bevægelse og til bedste side.
Ukemi Faldteknikker
Ushiro ukemi Baglæns fald / Rygfald
Yoko ukemi Sidefald
Mae mawari ukemi Forlæns rullefald
Mae ukemi Forlæns fald
Man skal have kendskab til:
Ukemi faldteknikker
Kumikata Fundamentale greb i gien
Hilseformer  
Ritsurei Stående hilsen
Zarei Knælende hilsen
Kendskab til dommerregler (som kæmper)

5. Kyû børn - gul snip ( Minimumstid 5 måneder – alder 8–12 År )

Gul snip børnebælte
Oplysninger om Judo graduering 5. Kyû børn - gul snip ( Minimumstid 5 måneder – alder 8–12 År )
Japansk begreb Dansk begreb
Nage-waza Kaste-teknik
Ippon-seoi-nage Skulderkast med armgreb
Morote-seoi-nage Skulderkast med grundgreb
 
Katame-waza Kontrol-teknik
Osae-waza Fastholde i et holdegreb
Yoko-shiho-gatame 4-punkts holdegreb fra siden
Kuzure-yoko-shiho-gatame Variation af 4-punkts holdegreb fra siden
Teknikker udføres under bevægelse og til begge sider. Skal kunne lave opfølgning fra nage-wasa (Stående kamp) og til katame-wasa (Kontrolteknik i gulvkamp).
Diverse
Man skal have kendskab til:
Tsukuri Indgang, åbning til kast
Kuzushi Balancebrydning
Kake Kasteudførelse
Uchi-komi Gentagne indgange uden kast. Indgangstræning til kast
Yakusoku-geiko Aftalt kampøvelse ( Tori angriber og uke er passiv )
 

4. Kyû børn - orange snip( Minimumstid 5 måneder – alder 8–12 år )

Orange snip børnebælte
Oplysninger om Judo graduering 4. Kyû børn - orange snip ( Minimumstid 5 måneder – alder 8–12 år )
Japansk begreb Dansk begreb
NAGE-WAZA KASTE-TEKNIK
Ko-uchi-gari Lille indvendig mejning
O-uchi-gari Stor indvendig mejning
 
KATAME-WAZA KONTROL-TEKNIK
Osae-waza Fastholde i et holdegreb
Ushiro-kesa-gatame Omvendt skærf holdegreb
Renraku-katame-waza Holdegrebskombinationer uden nævneværdig tab af kontrol
Teknikker udføres under bevægelse og til begge sider. Skal kunne lave opfølgning fra nage-wasa (Stående kamp) og til katame-wasa (Kontrolteknik i gulvkamp).
DIVERSE  
Man skal have kendskab til grundprincipperne i:
Osae-komi-waza Holdegrebsteknikker
  Frigørelsesteknik
  Vendeteknik

3. Kyû børn - grøn snip ( Minimumstid 5 måneder – alder 8 – 12 år )

Grøn snip børnebælte
Oplysninger om Judo graduering 3. Kyû børn - grøn snip (minimum 5. mdr.)
Japansk begreb Dansk begreb
NAGE-WAZA KASTE-TEKNIK
Tai-otoshi Rygvendt håndkast med benspænd
Uki-goshi Flydende hoftekast
   
KATAME-WAZA KONTROL-TEKNIK
Osae-waza Fastholde i et holdegreb
Kami-shiho-gatame 4-punkts holdegreb ovenfra
Kuzure-kami-shiho-gatame Variationer af kami-shiho-gatame
Teknikker udføres under bevægelse og til begge sider. Skal kunne lave opfølgning fra nage-wasa (Stående kamp) og til katame-wasa (Kontrolteknik i gulvkamp).
Man skal have kendskab til:
FUNDAMENTALE POSITIONER
Shizentai Grund stillinger
Shizen-hontai Fødderne på linie, naturlig grundstilling
Migi-shizentai Højre fod forrest, højre grundstilling
Hidari-shizentai Venstre fod forrest, venstre grundstilling
Jigotai Forsvarsstilling
Jigo-hontai Naturlig forsvarsstilling
Migi-jigotai Højre forsvarsstilling
Hidari-jigotai Venstre forsvarsstilling

2. Kyû børn - blå snip ( Minimumstid 5 måneder – alder 8 – 12 år )

Blå snip børnebælte
Oplysninger om Judo graduering 2. Kyû børn - blå snip ( Minimumstid 5 måneder – alder 8 – 12 år )
Japansk begreb Dansk begreb
NAGE-WAZA KASTE-TEKNIK
Koshi-guruma Hoftekast med arm rundt halsen
Harai-goshi Hoftekast med benmejning
Okuri-ashi-barai Glidende benfejning
   
KATAME-WAZA KONTROL-TEKNIK
Osae-waza Fastholde i et holdegreb
Tate-shiho-gatame (2 varianter) 4-punkts holdegreb ovenpå
   
BEVÆGELSESTEKNIK  
Ayumi-ashi Almindelig bevægelse fremad eller baglæns
Tsugi-ashi Fod følger fod
Tai-sabaki Kropsdrejninger
Man skal have kendskab til:
Tandoku-renshu Træning uden makker (solotræning)
Kakari-geiko Angrebstræning - uke gør modstand mod angreb
Randori Fri træning
Renraku-wasa Kombination
Kaeshi-wasa Modkast
Kendskab til dommerregler (som kæmper)

 

1. Kyû børn - brun snip( Minimumstid 5 måneder – alder 8 – 12 år )

Brun snip børnebælte
Oplysninger om Judo graduering 1. Kyû børn - brun snip(Minimumstid 5 måneder – alder 8 – 12 år )
Japansk begreb Dansk begreb
NAGE-WAZA KASTE-TEKNIK
Te-guruma (Sukui-nage) Skovlkast, øsekast
Tomoe-nage Kaste i bue (flyvende japaner)
Yoko-tomoe-nage Fra siden kaste i bue
Tani-otoshi Lade falde
KATAME-WAZA KONTROL-TEKNIK
  3 vendeteknikker til holdegreb
  2 frigørelsesteknikker fra holdegreb
Teknikker udføres under bevægelse og til begge sider. Skal kunne lave opfølgning fra nage-wasa (Stående kamp) og til katame-wasa (Kontrolteknik i gulvkamp).
Kendskab til det samme som til 1 kyu brun snip ????

Overgang fra børne- til ungdomsgrader

Når en judoka fylder 12 år, ændres de opnåede grader efter følgende skala:

7. kyu børn til 6. kyu ungdom.
6. kyu børn til 6. kyu ungdom.
5. kyu børn til 5. kyu ungdom.
4. kyu børn til 4. kyu ungdom.
3. kyu børn til 4. kyu ungdom og kan gradueres til 3. kyu ungdom efter ½ minimumstid.
2. kyu børn til 4. kyu ungdom og kan gradueres til 3. kyu ungdom.
1. kyu børn til 3. kyu ungdom og kan gradueres til 2. kyu ungdom efter ½ minimumstid.

Ændringen skal indføres i licensen når judokaen skifter alderstrin.

Der kræves ikke gebyr for overførslen. Gradueringsmærke skal ikke bruges.

Kun de af G-udvalget anerkendte eksaminatorer kan indføre gradsbetegnelser i licensen.

Lilla stribe - 6. Kyû ( Gyldig licens )

Lilla ungdomsbælte
Oplysninger om Judo graduering Lilla stribe - 6. Kyû ( Gyldig licens )
Japansk begreb Dansk begreb
NAGE-WAZA KASTE-TEKNIK
O-goshi Almindeligt hoftekast eller stort hoftekast
O-soto-gari Stor udvendig mejning
Teknikkerne udføres under bevægelse og til bedste side.
Katame-waza Kontrol-teknik
Osae-waza Fastholde i et holdegreb
Hon-kesa-gatame Diagonal kropskontrol (basis holdegreb) - Almindeligt skærfholdegreb
Kuzure-kesa-gatame Variationer af hon-kesa-gatame (Diagonal kropskontrol-basis holdegreb- Almindeligt skærfholdegreb)
Man skal have kendskab til:
Ukemi Faldteknikker
Kumikata Fundamentale greb i gien
Hilseformer  
Ritsurei Stående hilsen
Zarei Knælende hilsen
Kendskab til dommerregler (som kæmper)

5. Kyû ungdom - gult bælte( Minimumstid 5 måneder )

Gult ungdomsbælte
Oplysninger om Judo graduering 5. Kyû ungdom - gult bælte ( Minimumstid 5 måneder )
Japansk begreb Dansk begreb
Nage-waza Kaste-teknik
Morote-seoi-nage Skulderkast med grundgreb
Uki-goshi Flydende hoftekast
 
KATAME-WAZA KONTROL-TEKNIK
Osae-waza Fastholde i et holdegreb
Yoko-shiho-gatame 4-punkts holdegreb fra siden
Kuzure-yoko-shiho-gatame Variation af 4-punkts holdegreb fra siden
  Vendeteknikker
 
Man skal have kendskab til:
Tsukuri Indgang, åbning til kast
Kuzushi Balancebrydning
Kake Kasteudførelse
Uchi-komi Gentagne indgange uden kast. Indgangstræning til kast
Yakusoku-geiko Aftalt kampøvelse ( Tori angriber og uke er passiv )

4. Kyû ungdom - orange bælte( Minimumstid 5 måneder )

Orange ungdomsbælte
Oplysninger om Judo graduering 4. Kyû ungdom - orange bælte( Minimumstid 5 måneder )
Japansk begreb Dansk begreb
NAGE-WAZA KASTE-TEKNIK
Tai-otoshi Rygvendt håndkast med benspænd
Ko-uchi-gari Lille indvendig mejning
Koshi-guruma Hoftekast med arm rundt halsen
O-uchi-gari Stor indvendig mejning
   
KATAME-WAZA KONTROL-TEKNIK
Osae-waza Fastholde i et holdegreb
Kami-shiho-gatame 4-punkts holdegreb ovenfra
Kuzure-kami-shiho-gatame Variationer af kami-shiho-gatame
Tate-shiho-gatame (2 varianter) 4-punkts holdegreb ovenpå
Ushiro-kesa-gatame Omvendt skærf holdegreb
  Holdegrebskombinationer
Teknikker udføres under bevægelse og til begge sider. Skal kunne lave opfølgning fra nage-wasa (Stående kamp) og til katame-wasa (Kontrolteknik i gulvkamp).
FUNDAMENTALE POSITIONER
Shizentai Grund stillinger
Shizen-hontai Fødderne på linie, naturlig grundstilling
Migi-shizentai Højre fod forrest, højre grundstilling
Hidari-shizentai Venstre fod forrest, venstre grundstilling
Jigotai Forsvarsstilling
Jigo-hontai Naturlig forsvarsstilling
Migi-jigotai Højre forsvarsstilling
Hidari-jigotai Venstre forsvarsstilling
Man skal have kendskab til:
Tandoku-renshu Træning uden makker (solotræning)
Kakari-geiko Angrebstræning - uke gør modstand mod angreb
Man skal have kendskab til grundprincipperne i:
Osae-komi-waza Holdegrebsteknikker
  Frigørelsesteknikker
  Vendeteknikker
Kendskab til dommerregler (som kæmper)

 

3. Kyû ungdom - grønt bælte( Minimum 5. måneder)

Grønt ungdomsbælte
Oplysninger om Judo graduering 3. Kyû ungdom - grønt bælte ( Minimum 5. måneder)
Japansk begreb Dansk begreb
NAGE-WAZA KASTE-TEKNIK
Ippon-seoi-nage Skulderkast med armgreb
Harai-goshi Hoftekast med benmejning
Sasae-tsurikomi-ashi Benkast – blokering med foden, dreje, trække opad
De-ashi-barai Fejning af ukes fod, når uke går fremad
Okuri-ashi-barai Fejning, når uke går sidelæns
 
KATAME-WAZA KONTROL-TEKNIK
Osae-waza Fastholde i et holdegreb
Kata-gatame Et punkts holdegreb
 
Shime-waza Strangulerings-teknik
Name-juji-jime Kryds-strangulering
Gyaku-juji-jime Kryds-strangulering med håndfladen opad
Kata-juji-jime Højre og venstre vendes forskelligt
Ryo-te-jime (Morote-jime) To hånds strangulering
 
Bevægelsesteknik
Ayumi-ashi Almindelig bevægelse fremad eller baglæns
Tsugi-ashi Fod følger fod
Tai-sabaki Kropsdrejninger
 
Man skal have kendskab til:
Renraku-wasa Kombination
Kaeshi-wasa Modkast
Man skal have kendskab til grundprincipperne i shime-wasa ( Strangulerings-teknikker ) og forsvar mod shime-wasa ( Strangulerings-teknikker )
Dommerkundskab som tidtager og listefører

2. Kyû ungdom - blåt bælte( Minimum 5. måneder)

Blåt ungdomsbælte
Oplysninger om Judo graduering 2. Kyû ungdom - blåt bælte( Minimum 5. måneder)
Japansk begreb Dansk begreb
NAGE-WAZA KASTE-TEKNIK
Eri-seoi-nage(Eksempel 2 i filmen) Skulderkast med greb i én side
Uchi-mata Benkast mod indvendigt lår
Te-guruma (Sukui-nage) Skovlkast, øsekast
Tsurikomi-goshi Hoftekast. Uke løftes og drejes
Kata-guruma Hjul over skulderen (brandmandskast)
 
KATAME-WAZA KONTROL-TEKNIK
Osae-waza Fastholde i et holdegreb
Kata-gatame Et punkts holdegreb
 
Kanzetsu-waza Armlåseteknik
Ude-garami Armvridning
Ude-gatame Straktarm-lås. Kontrol med arme og hænder
Juji-gatame Straktarm-lås. Kontrol med benene
Hiza-gatame Straktarm-lås. Kontrol med knæet
DIVERSE
Renraku-wasa Kombination
Kaeshi-wasa Modkast
Man skal have kendskab til grundprincipperne i Kanzetsu-waza ( låse-teknikker ) og forsvar mod Kanzetsu-waza ( låse-teknikker ).
 

1. Kyû ungdom - brunt bælte ( Minimumstid 5 måneder )

Brunt ungdomsbælte
Oplysninger om Judo graduering 1. Kyû ungdom - brunt bælte ( Minimumstid 5 måneder )
Japansk begreb Dansk begreb
NAGE-WAZA KASTE-TEKNIK
Hiza-guruma Knæ hjul
Ura-nage Baglæns kast
Soto-maki-komi Udvendig drejekast
Obi-tori-gaeshi (Hiki-komi-gaeshi) Bælte angreb kontra ( Trække indad kontra )
 
KATAME-WAZA KONTROL-TEKNIK
  3 vendeteknikker til holdegreb
  3 frigørelsesteknikker fra holdegreb
 
Dommerkundskab som kæmper
Forståelse af træningsprincipperne i judo

Overgang fra ungdoms- til seniorgrader

Når en judoka fylder 15 år, ændres de opnåde grader efter følgende skala:

6. kyu ungdom til 5. kyu senior.
5. kyu ungdom til 5. kyu senior.
4. kyu ungdom til 4. kyu senior.
3. kyu ungdom til 4. kyu senior og kan gradueres til 3. kyu senior efter ½ minimumstid.
2. kyu ungdom til 3. kyu senior og kan gradueres til 2. kyu senior efter 1½ minimumstid.
1. kyu ungdom til 2. kyu senior.

Ændringen skal indføres i licensen når judokaen skifter alderstrin.

Der kræves ikke gebyr for overførslen. Gradueringsmærke skal ikke bruges.

5. Kyû - gult bælte

Gult voksenbælte
Oplysninger om Judo graduering 5. Kyû - gult bælte
Japansk begreb Dansk begreb
NAGE-WAZA KASTE-TEKNIK
O-soto-gari Stor udvendig mejning
O-goshi Almindeligt hoftekast eller stort hoftekast
Teknikker udføres under bevægelse og til bedste side.
KATAME-WAZA KONTROL-TEKNIK
Osae-waza Fastholde i et holdegreb
Hon-kesa-gatame Almindeligt skærfholdegreb
Kuzure-kesa-gatame Variationer af hon-kesa-gatame
 
Ukemi Faldteknikker
Ushiro ukemi Baglæns fald
Mae mawari ukemi Forlæns rullefald
Yoko ukemi Sidefald
Mae ukemi Forlæns fald
Kumi-kata Fundamentale greb i gien
   
HILSEFORMER  
Ritsurei Stående hilsen
Zarei Knælende hilsen
 
Teknikkerne skal laves under bevægelse til bedste side.
Kendskab til dommerudtryk

4. Kyû - orange bælte(minimum 4 mdr.)

Orange voksentbælte
Oplysninger om Judo graduering 4. Kyû - orange bælte(minimum 3 mdr.)
Japansk begreb Dansk begreb
NAGE-WAZA KASTE-TEKNIK
Morote-seoi-nage Skulderkast med grundgreb
Koshi-guruma Hoftekast med arm rundt halsen
 
KATAME-WAZA KONTROL-TEKNIK
Osae-waza Fastholde i et holdegreb
Yoko-shiho-gatame (2 varianter) 4-punkts holdegreb fra siden
Vendeteknikker  
 
DIVERSE
Tsukuri Indgang og åbning til kast
Kuzushi Udbalancering/balancebrydning
Kake Kasteudførelse
Uchi-komi Indgangstræning til kast
Yaku-soku-geiko Træning af kast under bevægelse
 
Opfølgning fra Nage-waza (Kast) til Katame-waza (Kontrol / holdegreb)
Teknikkerne skal laves under bevægelse til begge sider.
 

3. Kyû - grønt bælte(minimum 5. mdr.)

Grønt voksenbælte
Oplysninger om Judo graduering 3. Kyû - grønt bælte(minimum 5. mdr.)
Japansk begreb Dansk begreb
NAGE-WAZA KASTE-TEKNIK
Ippon-seoi-nage Skulderkast med armgreb
Tai-otoshi Rygvendt håndkast med benspænd
Uki-goshi Flydende hoftekast
Harai-goshi Hoftekast med benmejning
Ko-uchi-gari Lille indvendig mejning
O-uchi-gari Stor indvendig mejning
Okuri-ashi-barai Glidende benfejning
 
KATAME-WAZA KONTROL-TEKNIK
Osae-waza Fastholde i et holdegreb
Kami-shiho-gatame 4-punkts holdegreb ovenfra
Kuzure-kami-shiho-gatame Variationer af kami-shiho-gatame
Ushiro-kesa-gatame Omvendt skærf holdegreb
Tate-shiho-gatame 4-punkts holdegreb ovenpå
Kuzure-tate-shiho-gatame Variation af tate-shiho-gatame
Holdegrebskombinationer
 
FUNDAMENTALE POSITIONER
Shizentai Naturlig stilling
Shizen-hontai Fødderne på linie
Migi-shizentai Højre fod forrest
Hidari-shizentai Venstre fod forrest
Jigotai Forsvarsstillinger
Jigo-hontai Naturlig forsvarsstilling
Migi-jigotai Højre forsvarsstilling
Hidari-jigotai Venstre forsvarsstilling
 
DIVERSE
Man skal have kendskab til grundprincipperne i Osae-komi-waza (holdeteknikker)
Frigørelsesteknikker og vendeteknikker
Tandoku-renshu Træning uden makker (solotræning)
Kakari-geiko Angrebstræning – uke gør modstand mod angreb
Randori Fri kamp (skal kunne vises)
Kendskab til dommerregler (som kæmper)
 

2. Kyû - blåt bælte(minimum 6. mdr.)

Blåt voksenbælte
Oplysninger om Judo graduering 2. Kyû - blåt bælte(minimum 6. mdr.)
Japansk begreb Dansk begreb
NAGE-WAZA KASTE-TEKNIK
Eri-seoi-nage(Eksempel 2 i filmen) Skulderkast med greb i én side
Kata-guruma Hjul over skulderen (brandmandskast)
Morote-gari Håndkast med greb i begge ukes ben
Tsurikomi-goshi Hoftekast. Uke løftes og drejes
Sasae-tsurikomi-ashi Blokering, løfte op,trække frem, fod
De-ashi-barai Fejning af avancerende fod
Uchi-mata Indvendig fremad kast
 
KATAME-WAZA KONTROL-TEKNIK
Osae-waza Fastholde i et holdegreb
Kata-gatame Et punkts holdegreb
 
Shime-waza Strangulerings-teknik
Name-juji-jime Kryds-strangulering
Gyaku-juji-jime Kryds-strangulering med håndfladen opad
Kata-juji-jime Højre og venstre vendes forskelligt
Ryo-te-jime (Morote-jime) To hånds strangulering
 
Kanzetsu-waza Armlåseteknik
Ude-garami Armvridning
Ude-gatame Straktarm-lås. Kontrol med arme og hænder
Juji-gatame Straktarm-lås. Kontrol med benene
Hiza-gatame Straktarm-lås. Kontrol med knæet
 
Basis for (forståelse af) grundprincipper i Shime-waza (Strangulerings-teknikker) og kanzetsu-waza (Armlåseteknikker)
Dommerkundskab som tidtager og listefører
 

1. Kyû - brunt bælte(minimum 8. mdr.)

Brunt voksenbælte
Oplysninger om Judo graduering 1. Kyû - brunt bælte(minimum 8. mdr.)
Japansk begreb Dansk begreb
NAGE-WAZA KASTE-TEKNIK
Sode-tsurikomi-goshi Ærme løfte indad hoftekast
Ko-soto-gari Lille udvendig mejning
Ko-soto-gake Lille udvendig krog
Harai-tsurikomi-ashi Fejende indad fod
Obi-tori-gaeshi (Hiki-komi-gaeshi) Bælte angreb kontra ( Trække indad kontra)
Tomoe-nage Kaste i bue (flyvende japaner)
Yoko-tomoe-nage Fra siden kaste i bue
Tani-otoshi Lade falde
 
KATAME-WAZA KONTROL-TEKNIK
Shime-waza Strangulerings-teknik
Hadaka-shime Nøgen strangulering
Kata-ha-shime En side strangulering
Okuri-eri-shime Glidende krave strangulering
Sankaku-jime Trekant strangulering
Kanzetsu-waza Armlåseteknik
Waki-gatame Armhule kontrol
Hara-gatame Mave kontrol
 
Kaeshi-waza (3 forskellige teknikker) Modkast-teknik
Renraku-waza (3 forskellige teknikker) Kombinations-teknik
Fusegi-waza Forsvarsteknik
 

1. Dan - sort bælte (minimum 12. mdr.)

1. til 5. dan sort bælte
Oplysninger om Judo graduering 1. Dan - sort bælte (minimum 12. mdr.)
Japansk begreb Dansk begreb
NAGE-WAZA KASTE-TEKNIK
Te-guruma (Sukui-nage) Skovlkast, øsekast
Hane-goshi Hoftekast
Ushiro-goshi Bagvendt hoftekast
Hiza-guruma Knæ hjul
Ashi-guruma Benhjul
Ura-nage Baglæns kast
Soto-maki-komi Udvendig drejekast
Yoko-otoshi Sidedrop
KATA Kata ("form") er et japansk ord for et sæt af forudbestemte bevægelser, der kan trænes enten med partner. Der findes 8 ialt i Judo. Se afsnittet ”Kata til Dan-grader” lige nedenfor.
Man skal have kendskab til hele det tidligere pensum

Kata til Dan-grader

Oplysninger om Judo graduering Kata til Dan-grader
Japansk begreb Dansk begreb
Kata til Dan-grader opdeles på følgende måde:
A: Renraku-no-katas første serie C: Nage-no-katas tre første serier
B: Renraku-no-katas anden serie D: Nage-no-katas to sidste serier
   
1. Dan (minimumstid 12 mdr.) Vises A eller C
2. Dan (minimumstid 2 år) Vises en hel kata. Enten A + B eller C + D
3. Dan (minimumstid 3 år) Vises hele den kata, som ikke er vist til 2. Dan
4. Dan (minimumstid 4 år) Vises Katame-no-kata
5. Dan (minimumstid 5-10 år) Skal kandidaten selv udarbejde en kata eller lave en demonstration af specialteknikker til lejligheden, og skal i god tid inden gradueringen aftale den med G-udvalget.
   
Kata, der er vist til tidligere prøver, bør ikke være første krav til ny prøve
 
 

Dommer kampudtryk

Oplysninger om Judo graduering Dommer kampudtryk
Japansk begreb Dansk begreb
Hajemi Begynd at kæmpe
Matte Stop, slip hinanden
Osai-komi Holdegreb indsat
Toketa Holdegreb brudt
Sono-mama Bliv liggende, behold grebet ( holdegrebet er standset, men ikke afbrudt)
Yoshi Fortsæt kampen
Sore made Kamptiden er udløbet ( uden Ippon)
Ippon sore-made Kampen er forbi før kamptidens udløb
Han-tei Dommerafgørelse ved uafgjorte kampe
   
 

Scoringer

Oplysninger om Judo graduering Scoringer
Japansk begreb Dansk begreb
Hiki-wake Uafgjort kamp
Yuko 5 + point
Waza-ari 7 + point
Ippon 10 + point = vundet kamp
 

Straffe

Oplysninger om Judo graduering Judo Straffe
Japansk begreb Dansk begreb
Shido 1 Advarsel (Ingen scoring til modstanderen)
Shido 2 Yoko 5 + point til modstanderen
Shido 3 Waza-ari + 7 - point til modstanderen
Han-soku-make Ippon + 10 - point til modstanderen = Modstanderen har vundet kamp
Der kan kun gives en af hver straf. Har man en straf, idømmes den næste større straf.
 

Holdegrebstider

Oplysninger om Judo graduering Holdegrebstider
Japansk begreb Dansk begreb
0-10 sek Ingen point
10 sek Yuko = 5 point
15 sek Waza-ari = 7 point
20 sek Ippon = vundet kamp
2 gange 7 + point giver 10 point = Ippon og sejr.
 

Personbenævnelser

Oplysninger om Judo graduering Personbenævnelser
Japansk begreb Dansk begreb
Tori Angriberen, Den der giver eller udfører.
Uke Offeret, den der modtager eller angribes.
Kamitza Kamp eller gradueringsdommeren.
Sensei Træneren eller instruktøren.
 

Gradernes farver

Når man skal gradueres, skal man til en slags eksamen. Her skal man vise, at man mestrer de forskellige teknikker,  så man kan opnå den næste bæltegrad. For hver bæltegrad skal man gennemgå et bestemt pensum. Dette gennemgåes i forbindelse med træningen. Judo-bæltet er det eneste der fortæller den udenforstående noget om judo kæmperen. Når du ser på bæltet, kan det fortælle dig, i hvilken aldersgruppe personen befinder sig, og på hvilket tekniske niveau personen kæmper judo. Bælternes forskellige farver, og hvad de signalere kan ses nedenfor.

Judo og bælternes aldersinddeling

Judo kæmperens bæltefarve fortæller om bæltegraden, om hvor højt et teknisk niveau judokæmperen har har trænet sig frem til. Udover bæltefarverne, så signalerer bælterne også en aldersinddeling.

Judo gradueringssystemet generelt
Billede af bælte Aldersinddeling Beskrivelse
Hvidt bælte barn Børnebæltet  0 - 6 år Børnebæltet er helt hvidt.
Børnebælte med alle snipper på Børnebæltet  6 - 12 år Børnebæltet er helt hvidt, men ude i enderne kan man få forskelligt farvede "snipper" sat på.
Brunt ungdomsbælte Ungdomsbæltet 13 - 15 år Ungdomsbæltet har en bred farvet streg i midten igennem hele bæltet.
Brunt voksen bælte Voksenbæltet  15 - år Voksenbæltet er fuldfarvet.

Kyû elev grader - børn (Mudansha – ikke sort bælte bærere)

Judo gradueringssystemet (Børn)
Billede af bælte Japansk navn Dansk navn Farve
Hvidt børne bælte Ku kyû 9. Grad Hvidt bælte
Grå snip børne bælte Hachi kyû 8. Grad Gråt bælte
Rød snip børnebælte Shichi kyû 7. Grad Rødt bælte
Lilla snip børnebælte Roko kyû 6. Grad Lilla bælte
Gul snip børnebælte Go kyû 5. Grad Gult bælte
Orange snip børnebælte Shi kyû 4. Grad Orange bælte
Grøn snip børnebælte San kyû 3. Grad Grønt bælte
Blå snip børnebælte Ni kyû 2. Grad Blåt bælte
Brun snip børnebælte Ichi kyû 1. Grad Brunt bælte

Kyû elev grader - ungdom (Mudansha – ikke sort bælte bærere)

Judo gradueringssystemet (Ungdom)
Billede af bælte Japansk navn Dansk navn Farve
Hvidt ungdomsbælte Shichi kyû 7. Grad Hvidt bælte
Lilla ungdomsbælte Roko kyû 6. Grad Lilla bælte
Gult ungdomsbælte Go kyû 5. Grad Gult bælte
Orange ungdomsbælte Shi kyû 4. Grad Orange bælte
Grønt ungdomsbælte San kyû 3. Grad Grønt bælte
Blåt ungdomsbælte Ni kyû 2. Grad Blåt bælte
Brunt ungdomsbælte Ichi kyû 1. Grad Brunt bælte

Kyû elev grader - voksne (Mudansha – ikke sort bælte bærere)

Judo gradueringssystemet (Senior)
Billede af bælte Japansk navn Dansk navn Farve
Hvidt voksenbælte Roko kyû 6. Grad Hvidt bælte
Gult voksenbælte Go kyû 5. Grad Gult bælte
Orange voksentbælte Shi kyû 4. Grad Orange bælte
Grønt voksenbælte San kyû 3. Grad Grønt bælte
Blåt voksenbælte Ni kyû 2. Grad Blåt bælte
Brunt voksenbælte Ichi kyû 1. Grad Brunt bælte

Dan ekspert grader (Yudansha - sort bælte bærere)

Judo gradueringssystemet
Billede af bælte Japansk navn Dansk navn Farve
1. til 5. dan sort bælte Sho dan 1. Grad Sort bælte
1. til 5. dan sort bælte Ni dan 2. Grad Sort bælte
1. til 5. dan sort bælte San dan 3. Grad Sort bælte
1. til 5. dan sort bælte Yon dan 4. Grad Sort bælte
1. til 5. dan sort bælte Go dan 5. Grad Sort bælte
1. til 5. dan sort bælte
Rødt/hvidt bælte 6. til 8. dan
Roku dan 6. Grad Sort eller Rødt og hvidt bælte
1. til 5. dan sort bælte
Rødt/hvidt bælte 6. til 8. dan
Shichi dan 7. Grad Sort eller Rødt og hvidt bælte
1. til 5. dan sort bælte
Rødt/hvidt bælte 6. til 8. dan
Hachi dan 8. Grad Sort eller Rødt og hvidt bælte
1. til 5. dan sort bælte
Rødt bælte 9. og 10. dan
Ku dan 9. Grad Rødt eller Sort bælte
1. til 5. dan sort bælte
Rødt bælte 9. og 10. dan
Ju dan 10. Grad Rødt eller Sort bælte

Graduering børn
(6-12 år)

Børnebæltet er helt hvidt, men ude i enderne kan man få forskelligt farvede "snipper" sat på.

Graduering ungdom
(13-15 år)

Ungdomsbæltet har en bred farvet streg i midten igennem hele bæltet.

Brunt ungdomsbælte

Graduering voksen
(15år- )

Voksenbæltet er fuldfarvet.

Brunt voksen bælte

Gradernes farver og aldersinddeling